Glutamintilskudd virker lovende i behandling av magesår

Aminosyre bidrar til å forsinke mageskade forårsaket av H. pyloribakterier; dyrestudier tyder på at brukt som et utbredt supplement kan det også minske sjansen for gastrisk kreft.
BOSTON – For nesten 20 år siden ble det oppdaget at bakterier, kjent som Helicobacter pylori, var årsaken til magesår. Siden da har antibiotika blitt den primære behandlingen som brukes til å bekjempe H. pylori-infeksjonen, som påvirker omtrent seks prosent av verdens befolkning og også er en sentral årsak til magekreft. Men i dag blir bakteriene stadig mer resistente mot antibiotika.

Nå viser en undersøkelse ledet av forskere ved Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) og Massachusetts Institute of Technology at aminosyren glutamin, som finnes i mange matvarer, samt kosttilskudd, kan vise seg å være gunstig for å redusere skader i mageregionen forårsaket av H. pylori-infeksjon. I mai 2009-utgaven av Journal of Nutrition meldes det at funnene åpner for muligheten for et alternativ til antibiotika i behandling av magesår.

GLUTAMIN TILFØLGNINGER

«Våre funn tyder på at ekstra glutamin i kostholdet kan beskytte mot mageskade forårsaket av H. pylori,» sier seniorforfatter Susan Hagen, PhD, forskningsdirektør i Kirurgisk Institutt ved BIDMC og lektor i kirurgi ved Harvard Medical School .»

Skader i magen utvikler seg når bakteriene svekker magens beskyttende indre lag, skader celler og fremkaller en robust immunrespons som ikke evner å infeksjonen. «Til slutt, bemerker hun, fører årevis med infeksjon til en kombinasjon av vedvarende gastritt, cellebeskadigelse og et miljø som bidrar til utvikling av kreft.

Glutamin er en ikke-essensiell aminosyre som naturlig finnes i visse matvarer, inkludert biff, kylling, fisk, egg, meieriprodukter og noen frukter og grønnsaker. L-glutamin – glutamins biologisk aktive isomer – brukes mye som kosttilskudd av kroppsbyggere for å øke muskelmassen.

Hagen og hennes medforfattere hadde tidligere påvist at glutamin beskytter mot celledød fra H. pylori-produsert ammoniakk. «Vårt arbeid demonstrerte at de skadelige effektene av ammoniakk på mageceller kunne reverseres helt ved administrering av L-glutamin,» forklarer Hagen. «Aminosyren stimulerte ammoniakkavgiftning i magen – slik den også gjør i leveren – slik at den effektive konsentrasjonen av ammoniakk ble redusert og dermed hindret celleskader.»

Hun og hennes medforfattere antydet derfor at en lignende mekanisme kan være til stede i den intakte magen infisert med H. pylori. For å teste denne hypotesen delte forskerne 105 mus i to grupper, som ble fôret enten med en standardisert diett (som inneholdt 1,9 prosent glutamin) eller samme diett med et tillegg av L-glutamin (som inneholdt 6,9 prosent glutamin), og slik erstattet fem prosent av det totale kaloriinnholdet i karbohydrater. Etter to uker ble musene delt videre inn i to nye grupper, der den ene guppen fikk en sham (falsk) dose og den andre gruppen fikk en ekte dose som inneholdt H. pylori. (Dette resulterte i fire distinkte musegrupper: en uinfisert kontrollgruppe, en uinfisert glutamingruppe, en infisert kontrollgruppe og en infisert glutamingruppe.)

Musene ble deretter fulgt i en periode på 20 uker, i løpet av hvilke blod- og magevevsprøver ble tatt. Blod ble analysert for antistoffer mot bestemte typer T-hjelper immunceller, som formidler kroppens respons på H. pylori-infeksjon. Magesvikt ble undersøkt for bevis på skade og kreftprogresjon og også kjemisk analysert for cytokiner (inflammatoriske stoffer) som er produsert av T-hjelperceller.

Resultatene viste at seks uker etter infeksjon viste dyrene økt forekomst av tre cytokiner – interleukin 4, interleukin 10 og transformerende vekstfaktor-alfa mRNA. «Disse har alle en viktig rolle i mages evne til å beskytte mot skadelige effekter som skyldes andre responser på H. pylori-infeksjon,» forklarer Hagen.

Av enda større betydning viste studien i uke 20 at blant de H. pylori-infiserte dyrene viste musene som ble matet L-glutamin dietten lavere nivåer av betennelse enn de musene som mottok den standardiserte kontrolldietten.
«Fordi mange av magepatologiene under H. pylori-infeksjon [inkludert kreftprogresjon] er assosiert med høye nivåer av betennelse, gir dette resultatet oss foreløpige bevis på at glutamintilskudd kan være en alternativ behandling for å redusere infeksjonsgraden,» forklarer Hagen, og legger til at studier i mennesker vil være neste skritt for å bestemme relevansen av dette funnet i den kliniske innstillingen.

«H. pyloribakterier infiserer mer enn halvparten av verdens befolkning og ble nylig identifisert som et karsinogen i gruppe 1 av Verdens helseorganisasjon,» tilføyer hun. «Omtrent 5,5 prosent av hele den globale kreftbyrden tilskrives H. pylori-infeksjon, og over hele verden utvikler mer enn 900 000 nye tilfeller av gastrisk kreft hvert år. Muligheten for at en billig, brukervennlig behandling kan anvendes til å regulere de skadelige effektene av H. pylori-infeksjon, nødvendiggjør videre kliniske studier.

Studiemedforfattere inkluderer MIT-etterforskere James Fox, Nancy Taylor og Barry Rickman og BIDMC-etterforskere Jin-Rong Zhou og George Blackburn.
Denne studien ble støttet av tilskudd fra National Institutes of Health.
BIDMC er en pasientomsorg-, lærings- og forskningssamarbeidspartner for Harvard Medical School og rangerer konsekvent blant de fire øverste innen National Institutes of Healths finansiering av uavhengige sykehus på landsbasis. BIDMC er en klinisk partner av Joslin Diabetes Center og forskningspartner av Dana-Farber / Harvard Cancer Center. BIDMC er det offisielle sykehuset i Boston Red Sox.
Kilde:   www. bidmc.harvard.edu

WordPress Video Lightbox