Nitrogenoksid og skjelettet

Forfatter
Dr. Deborah M. Evans

Sammendrag
Nitrogenoksid (NO), er en mediator av kardiovaskulær homeostase, nevrotransmisjon og immunfunksjon, som man nylig har funnet at har betydelige virkninger på skjelettet. Både konstitutive og induserbare former for NO-syntase uttrykkes av celler som er avledet fra benmasse, og cytokiner som interleukin-1 (IL-1), tumornekrosefaktor (TNF) og interferon gamma (IFN-y) virker sterkt stimulerende på produksjon av NO. Når det kombineres med andre cytokiner, fremkaller IFN-y markant NO-produksjon, noe som undertrykker osteoklastdannelse og modne osteoklasters aktivitet.

Nitrogenoksid og skjelettet

Denne «superinduksjonen» av NO er i stor grad ansvarlig for den selektive hemmende virkingen IFN-y har på cytokininducert benresorpsjon. Høye konsentrasjoner av NO virker også hemmende på osteoblastceller, og NO-produksjon synes å være delvis ansvarlig for cytokins hemmende virkninger på osteoblastproliferasjon. Ved lavere konsentrasjoner har NO imidlertid forskjellige effekter. Moderat induksjon av NO forsterker benresorpsjon, og den konstitutive produksjonen av NO ved lave konsentrasjoner fremmer spredning av osteoblastlignende celler og modulerer osteoblastfunksjonen.

NO ser derfor ut til å være et viktig regulerende molekyl i bein, med effekter på osteoblast- og osteoklastceller, og utgjør et av molekylene som fremstilles av osteoblaster som direkte regulerer osteoklastisk aktivitet. Stimulering av NO-produksjon i bein ved hjelp av proinflammatoriske cytokiner bedrer muligheten for at NO kan bli involvert som en mediator av skjelettsykdommer under forhold forbundet med cytokin-aktivering, slik som revmatoid artritt, tumorassosiert osteolyse og postmenopausal osteoporose.

Kilde:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jbmr.5650110303/abstract

WordPress Video Lightbox