Nitriske oksider og slag og hjerteinfarkt!

Når du har en blodpropp som forårsaker blokkering i hjernen kaller vi det et slag, og når den blokkeringen oppstår i hjertet kalles det et hjerteinfarkt. Ifølge American Heart Associations nettside er 87 prosent av alle slag iskemiske slag. Et iskemisk slag oppstår når blodpropper dannes i blodet. Denne blodproppen setter seg så fast i en arterie i hjernen og forårsaker slik en blokkering. Denne blokkeringen reduserer den nødvendige blodstrømmen til den delen av hjernen, noe som fører til skade på eller døde hjerneceller. Skadeomfanget bestemmer alvorlighetsgraden av slaget. Det samme scenarioet gjelder for hjertet ditt. Ta i tillegg i betraktning følgende statistikk:

Nitriske oksider og slag og hjerteinfarkt!

Som du kan se er et sentralt aspekt ved forebygging av slag og hjerteinfarkt å gjøre noe med for høyt blodtrykk og redusere potensialet for dannelse av blodpropper. Kroppen din gjør dette naturlig gjennom nitrogenoksid – hovedsignalmolekylet til hele ditt hjerte- og karsystem.
Nitroksid forårsaker svært spesifikke hendelser eller reaksjoner:

  1. Nitrogenoksid hindrer blodplasmceller i å klumpe seg sammen. Dette bidrar til å forhindre blodpropper i sirkulasjonssystemet, og reduserer dermed risikoen for slag og hjerteinfarkt.
  2. Nitrogenoksid er kroppens kraftigste vasodilator for å avslappe den glatte muskulaturen i blodåreveggen og slik kontrollere blodtrykket ordentlig. Dette forbedrer blodstrømmen og påvirker direkte risikofaktoren for slag og hjerteinfarkt.
  3. Endotelet ditt er også en kritisk komponent i reguleringen av blodtrykket ditt idet det kontrollerer blodåreveggens respons på endring av trykk i sirkulasjonssystemet ditt.

Nitriske oksider

  • 77% av alle amerikanere som mottar behandling for sitt første hjerneslag har høyt blodtrykk!
  • 69% av alle amerikanere som opplever et første hjerteinfarkt har høyt blodtrykk!
WordPress Video Lightbox