L-Arginin og L-Lysin og stimulering af dyrkede humane osteoblaster

Væsentlige aminosyrer, såsom L-Arginin (Arg) og L-Lysin (Lys), er involveret i knogle væksten og -metabolismen. Vores tidligere undersøgelser analyserede effekten af disse aminosyrer på rotte osteoblast kulturer og i forsøgsdyr. I denne undersøgelse vurderede vi virkningen af L-Arg og L-Lys på dyrkede humane osteoblaster.
Primære humane osteoblastkulturer blev opdelt i fire grupper:
Arg-gruppen modtog 0,625 mg / ml pr. dag.
Arg, Lys-gruppen 0,587 mg / ml per Lysdag.

L-Arginin og L-Lysin og stimulering af dyrkede humane osteoblaster

Lysine in Recover-Me

Arg-Lys-gruppen modtog begge aminosyrer, mens kontrolgruppen var sham-behandlede (placebo). Efter 7 dage blev følgende parametre testet i alle grupper: Alkalisk phosphatase (ALP), nitrogenoxid (NO), calcium (Ca), phosphor (P), osteocalcin (OC), type I collagen (PICP), interleukin-6 (IL-6), transformerende vækstfaktor-beta 1 (TGF-β1) på kultursupernatant, blodpladeafledt vækstfaktor (PDGF), insulinlignende vækstfaktor-I (IGF-I) og MTT-proliferationstest på celler. Arg-indtagelsen øgede signifikant ALP-, NO-, PICP- og IGF-I-produktion og reducerede niveauet af IL-6. Lys-indtagelsen over det samme tidsinterval påvirkede hovedsageligt celleproliferationen, som det fremgår af MTT-testen og som er immunfremkaldende for PDGF.

De samme positive virkninger, der blev påvist af de enkeltes indtagelse af de to aminosyrer, skyldtes samtidig indtagelse. Synergien kan dog kun påvises når det gælder faldet i niveauet af IL-6. Arg og Lys har en positiv virkning på humane osteoblaster, som til dels er relateret til produktionen af ​​de faktorer der er nødvendige for matrixsyntese, og dels til den direkte eller medierede aktivering af celleproliferation. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0753332202002871

WordPress Video Lightbox