L-Arginin og L-Lysin stimulering på dyrkede humane osteoblaster

Essensielle aminosyrer, som L-Arginin (Arg) og L-Lysin (Lys), er involvert i beinmetabolisme og -vekst. Våre tidligere studier analyserte virkningen av disse aminosyrene på osteoblastkulturer hos rotter og i eksperimentelle dyr. I denne studien evaluerte vi effekten av L-Arg og L-Lys på dyrkede humane osteoblaster. Primære humane osteoblastkulturer ble delt inn i fire grupper: Arg-gruppen mottok 0,625 mg/ml Arg hver dag, Lys-gruppen 0,587 mg/ml Lys hver dag, Arg-Lys-gruppen mottok begge aminosyrer, mens kontrollgruppen var en ubehandlet kontrollgruppe.

L-Arginin og L-Lysin stimulering på dyrkede humane osteoblaster

Lysine in Recover-Me

Etter 7 dager ble følgende parametere testet i alle grupper: alkalisk fosfatase (ALP), nitrogenoksid (NO), kalsium (Ca), fosfor (P), osteocalcin (OC), type I kollagen (PICP), interleukin-6 (IL-6), transformerende vekstfaktor-beta 1 (TGF-β1) på kultursupernatant, blodplanteavledet vekstfaktor (PDGF), insulinlignende vekstfaktor-I (IGF-I) og MTT-proliferasjonstest på celler. Arg-administrasjon økte signifikant ALP-, NO-, PICP- og IGF-I-produksjonen og reduserte nivået av IL-6. Lys-administrering over samme tidsintervall påvirket hovedsakelig celleproliferasjonen, som påvist ved MTT-testen og «immunostaining» for PDGF. De samme positive effektene som ble observert der de to aminosyrene var administrert alene, viste seg også der de var administrert sammen.

Synergi kunne imidlertid kun påvises i nedgangen i nivået av IL-6. Arg og Lys viser en positiv effekt på humane osteoblaster, noe som er relatert delvis til produksjonen av faktorene som kreves for matrisesyntese, og delvis til den direkte eller medierte aktiveringen av celleproliferasjon.

Kilde:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0753332202002871

WordPress Video Lightbox