Recover-Me och anti-aging stöder skapandet av ben

Recover-Me stimulerar benmetabolism och tillväxt.

Osteoporos betyder bokstavligen ”porösa ben”. Skelettet blir svagare och risken för frakturer ökar, särskilt i höft, ryggrad och vrist. Benvätska förnyas hela tiden och nytt ben ersätter gammalt skadat ben. På så sätt upprätthåller kroppen bentätheten samt integriteten av dess kristaller och struktur. Bentätheten är som högst när en person är i slutet av 20-års åldern. Efter ungefär 35 års ålder börjar skelettet bli svagare. När vi åldras bryts skelettet ner snabbare än det byggs upp. Om detta händer allt för mycket, resulterar det i osteoporos.

Image Description
Osteoporos innebär en gradvis försämring av skelettet

Recover-Me och anti-aging stöder skapandet av ben

Aminosyran arginin är en avgörande faktor för benproduktion, som bland annat stöder tillverkningen av kollagen. Kollagen är ett protein som är baskomponenten i olika bindväv (som brosk) och ben. På detta sätt stöder arginin tillväxt av osteoblaster, där benmassa bildas. Studier visar (se nedan) att essentiella aminosyror, såsom L-arginin (Arg) och L-lysin (Lys), är involverade i benmetabolism och tillväxt.

källa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7877530

Arginintillskott i förebyggande syfte och vid behandling av osteoporos.

Oralt intag av L-arginin i farmakologiska doser inducerar tillväxthormon, insulinliknande tillväxtfaktor-I-svar och stimulerar kväveoxidsyntesen. Tillväxthormon och insulinliknande tillväxtfaktor-I är viktiga mediatorer av benomsättning och osteoblastisk benbildning, medan kväveoxid är en potent hämmare av osteoklastisk benresorption. På grund av denna dubbla effekt på fysiologiska regulatorer av benreformering, kan L-arginin potentiellt öka benbildning över benresorption och följaktligen öka benmassan. Det är därför hypotesen att oralt tillskott av L-arginin kan vara en ny strategi för förebyggande och behandling av osteoporos. Studier av denna enkla, säkra och billiga behandling verkar lovande.

källa http://osteoporosis-studies.com/category/supplements/arginine/

ABSTRAKT

Arginin och Lysin har positiv effekt på osteoblaster i Vitro

Mänsklig osteopenisk ben-härledda osteoblaster: essentiella aminosyrabehandlingseffekter.
Utvecklingen av in vitro cellodlingsmetoder har gjort det möjligt att studera cellmetabolism och tillväxt, för att få en djupare inblick i patofysiologin hos vanliga ortopediska sjukdomar som osteoporos. Efter att ha analyserat effekten av två essentiella aminosyror, undersökte nuvarande författare intaget av Arg och Lys i osteoblaster härledda från humant osteopeniskt ben i L-arginin (Arg) och L-lysin (Lys) i tidigare in vitro och in vivo studier. Efter isolering odlades osteoblaster i DMEM, kompletterad med antingen Arg (0,625 mg/ml/dag, Arg-grupp) eller Lys (0,587 mg/ml/dag, Lys-grupp) eller båda (Arg-Lys-gruppen), medan kontrollgruppen var låtsasbehandlad. Efter 7 dagar testades följande parametrar i alla grupper: MTT-proliferationstest, alkaliskt fosfatas (ALP), kväveoxid (NO), kalcium (Ca), fosfor (P), osteokalcin (OC), C-terminala prokollagen typ I PICP), interleukin-6 (IL-6), transformerande tillväxtfaktor-beta 1 (TGF-beta 1), blodplättsavledad tillväxtfaktor (PDGF) och insulinliknande tillväxtfaktor-I (IGF-I). Resultaten jämfördes med de som erhölls från humant hälsosamt ben, för att verifiera effekten av aminosyrorna på osteoblaster härledda från patologisk vävnad. Dessutom gjordes en jämförelse med resultaten erhållna från osteopeniskt ben i råtta, för att bedöma tillförlitligheten av in vitro-modellen. De nuvarande resultaten stöder tidigare fynd och anger att Arg- och Lys-stimulering har en positiv effekt på osteoblastproliferation, aktivering och differentiering. Därför kan intag av dessa aminosyror vara användbart vid klinisk behandling och förebyggande av osteoporos.

Torricelli P, Fini M, Giavaresi G, Giardino R
Artif Cells Blood Substit Immobil Biotechnol Feb 2003

WordPress Video Lightbox